Hem


Bilder


Hedvig Eleonora
scoutkår


Fakta om Vargarna

Påta

HE Sånger
HE Sånger


 

 
Ny Bulletin 2011 nr 3
 
Vargarna

 
  Svenska Scoutförbundet  
     


Redaktör
Webmaster
Påta

DETTA HÄNDER PÅ PÅTA I ÅR:

Vad har hänt under andra halvåret 2009 och kommer att hända under 2010 på Påta

Vad hände under andra halvåret 2009 och kommer att hända under 2010 på Påta ????

 

Under midsommarhelgen 2009 havererade Nypåtas avlopp totalt. Vi fick in regnvatten i systemet som sedan översvämmade toaletten ett flertal gånger. Diskavloppet fungerade inte.

Under resten av sommaren och hela hösten arbetade vi i samråd med kommun, konsulter och grävare för att eliminera problemet. Varje gång Ingrid och jag besökte Nypåta var vi tvungna att länspumpa systemet på ca 2.000 l regnvatten. Allt detta resulterade i att vi var tvungna att avbryta andra arbeten och koncentrera oss på avloppet.

 

Nu är problemet löst. Trekammarbrunnen (från 1972) är utbytt från 800 l till 3.000 l. Från dräneringsbäddens slut har vi grävt ett 38 m långt, 1.5 m djupt och 1 m brett dräneringsdike som fyllts med 30 ton singel, dräneringsrör och filtermatta och slutligen återfyllts. Vid dessa arbeten, som också inkluderade rensning av diket mellan Nypåtaängen och Lillpåtas bärbuskar (för bättre regnvattenavrinning), förstördes Nypåtaängen totalt. Stora jord/lerhögar ligger nu upplagda på ängen.

Runt Nypåta går ett 30 cm djupt och 2 m brett lerspår efter grävaren.

 

Vad kommer att hända under 2010?

Så fort marken tillåter kommer vi att försöka återställa gången mellan Ny- och Lillpåta, återställa ängen samt marken runt Nypåta. Avslitna sommarvattenledningar skall bytas och blottade jordelkablar skall omhändertagas.

 

Arbeten med pentry och toalett på Lillpåtas övervåning samt Nypåta återupptas och slutförs.

 

Bastuspisen kommer att bytas ut.

 

En hel del småjobb kommer säkert att hinnas med, mer om allt i nästa rapport.

 

Ingrid o Curt